Your browser does not support JavaScript!
傑出校友

       原子科學院歷年傑出校友

年度

院傑出校友

2008

王建立校友(核工78級)

陳士友校友(核工70級)

武承嗣校友(原科所82級)

2009

2010

呂鴻薇校友(核工71級)

邱德成校友(核工87級)

2011

李偉德校友(核工69級)

孫中平校友(核工74級)

2012

吳坤立校友(原科86級)

2013

吳全富校友(核工77級,原科79級)

陳文貴校友(原科88級)

陳布燦校友(核工73級)

2014

林明觀校友(核工74級)

邱賜聰校友(核工75級,原科79級)

蔡維綱校友(核工69級)

2015

王緯校友(核工75級)

林誌祥校友(核工86級)

黃瑞耀校友(原科所77級)

2016

曾文毅校友(核工79級)

蔡曉忠校友(原科97級)

2017

李承龍校友(醫環07級)

邱民京校友(核工74級)

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼